Fundacja Obywatel Rodzic powstała aby umożliwiać rodzicom i opiekunom dzieci aktywny udział w życiu publicznym.

Zaczęliśmy w listopadzie 2016 od stworzenia grupy nieformalnej - zapraszając znajomych społeczników i aktywistki, którzy posiadają dzieci, do wspólnego działania. Ustaliliśmy, że jest nam razem "po drodze" i chcemy wspólnie działać.

Naszym terenem jest miasto i państwo. Wszyscy jesteśmy obywatelami, a fakt posiadania dziecka nie powinien unieruchamiać nas w domu na kilka lat.  Nie zgadzamy się na na brak możliwości załatwienia spraw urzędowych z wózkiem lub małym dzieckiem (nie chodzi tylko o "kącik dla dzieci", ale także przewijak, pokój do karmienia czy obniżony podjazd); nie ma w nas zgody na organizację spotkań podczas których decyduje się o naszym mieście (konsultacje społeczne, plany miejscowe), w miejscach w których nie możemy w nich uczestniczyć z uwagi na schody czy brak opieki nad maluchem.

Jako aktywni, świadomi obywatele chcemy móc korzystać (razem z dziećmi) z oferty kulturalnej miasta oraz móc wygodnie i bezpiecznie poruszać się komunikacją publiczną. Chcemy popularyzować wiedzę o organizacji przestrzeni przyjaznej kobietom w ciąży i rodzicom/ opiekunom małych dzieci oraz o zasadach organizacji spotkań i wydarzeń w sposób nie wykluczający tej grupy mieszkańców.

Fundacja Obywatel Rodzic będzie budować swoją pozycję jako najpierw lokalnego (Łódź), a potem krajowego lidera działań związanych ze zwiększaniem dostępności usług publicznych (i narzędzi partycypacji) oraz wyznaczania standardów w obszarze przyjazności miast dla kobiet w ciąży i osób (rodziców, opiekunów, dziadków) z małymi dziećmi.